Žalmy a chvalozpěvy

Nejvyšší a mocný

(mp3)


Mungu Na Atufadhili

(mp3)


Pán je můj Pastýř

(mp3)


Půvab zklame

(mp3)


U Hospodina je slitování

(mp3)


Budu velebit Tvé Jméno

(mp3)


Pozdvihuji očí svých k horám

(mp3)

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky