Klasická a liturgická tvorba

Houslová sonáta

(mp3)

Hudební rozjímání nad evangelijním příběhem.

Matouš 14,22-33


Kdo jí mé tělo

(mp3)

Antifona ke přijímání

Slavnost Těla a Krve Páně, svátek sv. Františka z Assisi

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky